Welkom!

Maatwerk, hulpverlenen vanuit het hart, de mens centraal en aansluiten bij de zorgvraag zijn een aantal kernwaardes die ACT Werkt! hoog in het vaandel heeft staan. ACT Werkt! biedt sinds 2010 gespecialiseerde begeleiding aan normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, ADHD of andere problematiek. Dit kan Arbeidsbegeleiding zijn, maar ook Coaching en Counselling, of Thuisbegeleiding. Voor de medewerkers van ACT Werkt! is ieder mens uniek en dient de begeleiding ook op deze unieke persoon en zijn/ haar netwerk afgestemd te worden. ACT Werkt! heeft een uitvoeringscontract met de 7 Midden-Limburgse gemeentes en werkt daarnaast ook op basis van een PGB. Voor de arbeidsbegeleiding wordt er nauw samengewerkt met het UWV. ACT Werkt! biedt begeleiding aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De begeleiding wordt toegespitst op de individuele hulpvragen van de cliënt. Die hulpvragen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld training in sociale vaardigheden, het aanbrengen van structuur in de dag en week, het maken van stappenplannen, het inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en vaardigheden etc.etc. Vooral het inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en vaardigheden vinden wij van groot belang omdat men juist die kwaliteiten in kan zetten om datgene waar men minder goed in is te compenseren. De hulpvragen van onze cliënten hebben soms betrekking op hun gehele dagelijkse leven, soms zijn ze meer toegespitst op bijvoorbeeld school of arbeid. Over wat wij hierbij aan ondersteuning kunnen bieden, kunt u meer lezen onder de kopjes Arbeidsbegeleiding, Coaching en Counselling en Thuisbegeleiding.