Thuisbegeleiding

De ‘T’ In ACT Werkt! staat voor thuisbegeleiding. Meestal betekent dit letterlijk thuis begeleiden. Dat wil zeggen dat de casemanager bij u thuis komt om in de eigen vertrouwde omgeving begeleiding te bieden. Indien nodig kan er altijd gebruik gemaakt worden van onze eigen locatie en soms vinden gesprekken plaats op externe locaties (bijvoorbeeld bij andere hulpverleners, school of werk).

Onze thuisbegeleiding richt zich momenteel met name op mensen met een autismespectrumstoornis (Autistische stoornis, Stoornis van Asperger, PDD-NOS etc.) en hun directe omgeving (ouders, broers, zussen etc.). Daarnaast bieden we ook begeleiding aan mensen met ADHD, NLD of een andersoortige problematiek.

Zodra u met ons contact heeft opgenomen, komen wij langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek is tweeledig: aan de ene kant willen we helder en duidelijk uitzoeken wat de hulpvraag is. Aan de andere kant dienen wij te besluiten of wij als ACT Werkt! de passende begeleiding kunnen bieden bij deze hulpvraag. Willen we na dit intakegesprek met elkaar verder gaan, dan maken we concrete afspraken over de duur, de intensiteit en de vorm van de begeleiding. Mocht er geen match zijn tussen vraag en aanbod, dan adviseren wij u wat een passend alternatief zou kunnen zijn.

De begeleiding kan bestaan uit het voeren van gesprekken, maar ook uit het oefenen van bepaalde vaardigheden zoals het maken van een planning of het bijhouden van administratie. De begeleiding wordt inhoudelijk afgestemd op de individuele cliënt. De cliënt en zijn/ haar omgeving hebben hierbij een leidende rol. Na een intakegesprek wordt er bepaald welke casemanager het beste past bij de hulpvraag van de cliënt. De casemanager en de cliënt gaan vervolgens een kennismakingsfase in. In die fase wordt samen met de cliënt het begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan wordt met regelmaat geëvalueerd en kan altijd bijgesteld worden wanneer bepaalde doelen bijvoorbeeld behaald zijn.

Wij bieden begeleiding aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen. In onze ogen is iedereen uniek en heeft iedereen verschillende kwaliteiten. Die kwaliteiten proberen we zoveel mogelijk in te zetten om beperkingen te compenseren. We gaan uit van hetgeen iemand wel kan, in plaats van hetgeen dat iemand niet kan!