Team

ACT Werkt! hecht zeer veel waarde aan een kwalitatief maar vooral ook een op maat, doelbewust en efficiënt begeleidingstraject. Op meerdere manieren geeft ACT Werkt! hier een invulling aan. Doordat wij met meerdere casemanagers aan de slag zijn binnen ACT Werkt! hebben wij altijd de mogelijkheid om elkaar te vervangen in tijden van ziekte of vakantie. Op deze manier wordt de continuïteit van de begeleiding gegarandeerd.

Kwaliteit is voor ACT Werkt! een samensmelting van allerlei zaken. Enerzijds betreft dit praktische zaken zoals goede bereikbaarheid en ruime openingstijden. Anderzijds liggen ervaring, opleiding, gedrevenheid en visie aan de basis van deze kwaliteit. Kwaliteit is ook openheid en inzichtelijkheid. Zodoende stellen wij ons aan u voor zodat u weet met wie u wellicht contact zoekt.

Mw. Drs. Cara Moers- van Deur

Ik ben aan de Universiteit Leiden afgestudeerd als orthopedagoge. Tijdens mijn studie ben ik gestart met werken in de zorg. In eerste instantie als begeleider in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en aansluitend als thuisbegeleider bij kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Samen met Nick en Pascal heb ik in 2011 ACT Werkt! opgericht. Binnen onze organisatie werk ik als casemanager en ben ik verantwoordelijk voor een groot deel van de bedrijfsmatige processen die nodig zijn om de kwaliteit te kunnen bieden waar ACT Werkt! voor staat. In het casemanagement zijn mijn speerpunten ouderbegeleiding, denken in oplossingen in plaats van problemen en afstemmen op het individu.

Inmiddels werk ik meer dan 20 jaar in de zorg en ik hoop dat ik nog vele jaren mijn werk met liefde en plezier kan blijven doen.

Leatitia Mom

Mijn naam is Leatitia Mom, afgestudeerd als Hbo toegepast psycholoog met als specialisatie coaching & counselling. Daarnaast heb ik cursussen gevolgd op het gebied van lifecoaching, stresscounseling en mindfulness based cognitive training.

In 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking met de zorg en sindsdien heb ik ervaring opgedaan in verschillende functies in diverse werkgebieden. Zo ben ik ooit begonnen als student verpleegkunde tot mijn vorige werkplek waar ik de functie van sociaal werker vervulde. Sinds oktober 2017 ben ik werkzaam als casemanager binnen ACT Werkt! Binnen ACT Werkt! zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in om onze cliënten de zorg te bieden die aansluit bij hun wensen en behoeften. Het werken als casemanager binnen ACT Werkt! brengt mij uitdaging, creativiteit en voldoening. Daarnaast zorgt het werken in de thuissituatie voor een dynamiek en complexiteit die net dat beetje extra van mij als professional vraagt. En juist dat maakt geen dag hetzelfde en benadrukt het unieke karakter van dit werk. Ik hoop dan ook dat ik het werk in de zorg nog lange tijd met passie en uitdaging tegemoet mag treden.

Pascal Moers

Ik ben Pascal Moers en heb mijn opleiding gevolgd aan de HBO-SPH te Maastricht. Aansluitend heb ik nog aan de Academy voor Counselling en Coaching gestudeerd en hiervoor mijn diploma gehaald.

Na mijn opleiding heb ik eerst gewerkt als persoonlijk begeleider in een leefgroep voor moeilijk lerende kinderen en jongeren met een gedrags-/ psychiatrische problematiek. Aansluitend heb ik hetzelfde werk gedaan binnen een andere organisatie met mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds 2006 werk ik met mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum in de thuissituatie. Eerst voor een werkgever en sinds juni 2010 als zelfstandige.

Binnen ACT Werkt! werk ik als casemanager en lever ik zorg aan meerdere kinderen, jongeren en volwassenen in voornamelijk Midden-Limburg. Hierbij is de zorg altijd gericht op ontwikkeling. Naast het casemanagement besteed ik, samen met mijn collega’s, aandacht aan de bedrijfsmatige processen die nodig zijn om de kwaliteit van zorg hoog te houden.

Inmiddels werk ik al vanaf november 2000 met veel plezier in de zorg en hoop ik dit werk nog vele jaren met zo veel plezier te kunnen doen.

Lisa Bakker

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als pedagoge. Ik ben al sinds een aantal jaar werkzaam binnen de jeugdzorg waarin ik te maken heb gekregen met gevarieerde doelgroepen. Naast het meelopen op speciaal middelbaar onderwijs gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen, heb ik gewerkt binnen een klinische setting. Daar heb ik met passie jongeren met een verslavingsproblematiek en bijkomende psychiatrische problemen begeleid. Binnen dit werk heb ik kennis gemaakt met thuisbegeleiding. Daarna ben ik werkzaam geweest met alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het asielzoekerscentrum, wat maakt dat ik diverse culturen heb leren kennen. Wat het bieden van thuisbegeleiding voor mij zo belangrijk maakt, is het samen werken naar zelfstandigheid. Maatwerk, gelijkwaardigheid en transparantie staan hierin voor mij centraal.

Nick Boots

Mijn naam is Nick Boots. Ik heb een grote passie en enthousiasme voor mensen, waardoor ik dit werk zo leuk vind om te doen. Zowel in mijn opleidingen alsmede in mijn stage en werkachtergrond heb Ik uiteenlopende ervaring opgedaan met doelgroepen met verschillende culturele achtergronden en leeftijden, maar zeker ook met verschillende problematieken.

Eerst heb ik de MBO opleiding Sociaal Cultureel Werk doorlopen bij het ROC in Eindhoven. Vervolgens ben ik na een tijd werkzaam te zijn geweest als jongerenwerker, verder gaan leren aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven in de richting Culturele Maatschappelijke Vorming. Daarnaast heb ik de Minor Ondernemerschap gevolgd bij de opleiding Commerciële Economie. Aansluitend ben ik twee jaar werkzaam geweest bij Stichting Stuur, een stichting die ik destijds samen met mijn collega heb opgezet vanuit mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming. Mijn werkzaamheden als jongerencoach en dagelijks bestuurder waren uitdagend en leerzaam. We hebben gewerkt met jeugdigen met meerdere problematieken waaronder psychische problematieken zoals Borderline, ASS en ADD. Tevens heb ik een opleiding tot Jobcoach afgerond bij Elan training. Een HBO minor die mij veel verdieping heeft gebracht t.a.v. de regel en wetgeving rondom persoonlijke ondersteuning, alsmede de kennis en toepassing van diverse coaching stijlen en methodieken heeft bijgebracht.

Naast de ervaring die ik bij Stichting Stuur heb opgedaan heb ik meerdere, uiteenlopende stages doorlopen tijdens mijn MBO en HBO studie. Het werken met een gecompliceerde doelgroep is voor mij een uitdaging waar ik elke dag weer een succes van wil maken. Het werken met mensen is hetgeen mij ligt, mij aan het hart gaat en waar ik goed in ben. Sinds 2011 als casemanager en coach aan de slag bij ACT Werkt! waar mijn drive ligt bij het op maat aanbieden van de juiste begeleiding t.a.v. onze cliënten. Het ondernemerschap is daarbij een welkome afwisseling.

Jerry Impelmans

Als gelukkige getrouwde vader van 2 schitterende kinderen ben ik sinds 2003 werkzaam in de re-integratie. In die re-integratie heb ik een grote diversiteit van mensen mogen begeleiden qua leeftijd en achtergrond.

Oorspronkelijk ben ik op de arbeidsmarkt gekomen als chemisch analist echter heeft de behulpzaamheid altijd in mijn aard gezeten. Daarin zijn zelfredzaamheid en wederzijds respect heel belangrijk. Ten gevolge van een bedrijfsongeval (1998) heb ik een carrièreswitch gemaakt naar de re-integratie, mij gespecialiseerd tot Jobcoach (2006) en ben op zelfstandige basis (2013) gaan werken.

De problematieken waar ik mee gewerkt heb, liepen uiteen van fysieke beperkingen, verslavingen, gedragsstoornissen en psychiatrische aard van (jong) volwassenen.

Omdat er vaak ook sprake is van financiële problemen en het vinden van je weg in deze maatschappij is begeleiding op dat gebied de laatste jaren eraan toegevoegd via bijscholingen en ervaring in het werkgebied.

Sinds 2015 ben ik als freelance jobcoach werkzaam voor het team van ACT Werkt!