Team

ACT Werkt! hecht zeer veel waarde aan een kwalitatief maar vooral ook een op maat, doelbewust en efficiënt begeleidingstraject. Op meerdere manieren geeft ACT Werkt! hier een invulling aan. Doordat wij met meerdere casemanagers aan de slag zijn binnen ACT Werkt! hebben wij altijd de mogelijkheid om elkaar te vervangen in tijden van ziekte of vakantie. Op deze manier wordt de continuïteit van de begeleiding gegarandeerd.

Kwaliteit is voor ACT Werkt! een samensmelting van allerlei zaken. Enerzijds betreft dit praktische zaken zoals goede bereikbaarheid en ruime openingstijden. Anderzijds liggen ervaring, opleiding, gedrevenheid en visie aan de basis van deze kwaliteit. Kwaliteit is ook openheid en inzichtelijkheid. Zodoende stellen wij ons aan u voor zodat u weet met wie u wellicht contact zoekt.

Mw. Drs. Cara Moers- van Deur

Ik ben aan de Universiteit Leiden afgestudeerd als orthopedagoge. Tijdens mijn studie ben ik gestart met werken in de zorg. In eerste instantie als begeleider in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en aansluitend als thuisbegeleider bij kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Samen met Nick en Pascal heb ik in 2011 ACT Werkt! opgericht. Binnen onze organisatie werk ik als casemanager en ben ik verantwoordelijk voor een groot deel van de bedrijfsmatige processen die nodig zijn om de kwaliteit te kunnen bieden waar ACT Werkt! voor staat. In het casemanagement zijn mijn speerpunten ouderbegeleiding, denken in oplossingen in plaats van problemen en afstemmen op het individu.

Inmiddels werk ik meer dan 20 jaar in de zorg en ik hoop dat ik nog vele jaren mijn werk met liefde en plezier kan blijven doen.

Janneke Huizing

Mijn naam is Janneke Huizing en ik heb gedurende de afgelopen jaren verschillende opleidingen gevolgd. Ik ben begonnen met de HBO opleiding Maatschappelijk Werk, daarna HBO opleiding Pedagogiek (Orthopedagogiek). Drie jaar geleden heb ik de Post-HBO opleiding Kinder- en Jongerencoach gevolgd.

Ik heb ruim twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen vanuit verschillende organisaties en met verschillende achtergronden van zowel volwassenen als jongeren.
De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier en passie gewerkt in de jeugdzorg, waarvan de laatste drie jaren als thuisbegeleider in gezinnen met kinderen en jongeren met ASS problematiek, ADHD, hechtingsproblemen en trauma. Ik doe met veel passie mijn werk omdat het voor mij elke keer een nieuwe uitdaging is om iemand te leren kennen. Op zoek te gaan naar talenten, krachten, oplossingen en uitdagingen. Ik geloof er sterk in dat iedereen in staat is te groeien en talenten kan ontwikkelen. Ik luister graag, ben actief betrokken en hou ervan creatief op zoek te gaan naar oplossingen.
Ik hoop nog heel lang met veel plezier mijn werk te mogen doen en mijn talenten, kracht en betrokkenheid te mogen inzetten voor anderen.

Joep Beckers

Ik ben Joep en heb lang geleden de HBO voor Verpleegkunde gedaan. Tijdens deze opleiding ben ik met bijna alle facetten van ’de zorg’ en dus mensen in allerhande situaties in aanraking gekomen. Deze fascinatie is altijd gebleven en vormt ook nu mijn drijfveer in de bijzondere ontmoetingen met mooie mensen.

Na afronding van de opleiding heb ik enkele jaren in de psychiatrie gewerkt. Daarna heb ik m’n hart gevolgd en ben samen met mijn echtgenote Anja naar Zwitserland gegaan, om daar in de ouderenzorg te werken. Als verpleegkundige gestart en als teamleider geëindigd in Pflegeheim Riggisberg, onder het motto: Werk met je hart, luister en praat met elkaar. Dit liep continue als rode draad door de hele organisatie.

Boeiend om en inhoudelijk mee te zorgen en daarnaast een team met jonge en oudere werknemers met diverse ‘levensvragen’ te coachen. Ik heb deze activiteiten in Limburg en Overijssel voortgezet, vaak zoek naar het ‘Zwitserleven gevoel’, merkte ik dat in de 24 uurs snelheid in Nederland weinig bezinning, bezieling en rust was. Organisaties op zoek naar efficiëntie, doelmatigheid en zich soms verliezend in een afvinkcultuur en toenemende complexiteit. Dat voelde niet altijd goed en heeft bij mij tot een burn out geleid. In de fase van herstel, ervaring opgedaan in het omgaan met ‘mijn angsten’, gevoeligheid en onzekerheden. In deze zoektocht mijn passie voor muziek, de natuur, sportief bezig zijn op de voorgrond gezet. En kracht gevonden in de afwisseling hiervan en het benutten van mijn diverse talenten.

En toen kwam ACTWerkt! in beeld, daar waar ik het bijna niet meer had verwacht. Kleinschalig, luisterend en rust om middels oprechte aandacht en mens-ervaring bij mensen talenten te ontdekken en met valkuilen leren om te gaan. Nog maar pas bezig kan ik terugkijken op reeds vele bijzondere en verrijkende ontmoetingen.

Pascal Moers

Ik ben Pascal Moers en heb mijn opleiding gevolgd aan de HBO-SPH te Maastricht. Aansluitend heb ik nog aan de Academy voor Counselling en Coaching gestudeerd en hiervoor mijn diploma gehaald.

Na mijn opleiding heb ik eerst gewerkt als persoonlijk begeleider in een leefgroep voor moeilijk lerende kinderen en jongeren met een gedrags-/ psychiatrische problematiek. Aansluitend heb ik hetzelfde werk gedaan binnen een andere organisatie met mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds 2006 werk ik met mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum in de thuissituatie. Eerst voor een werkgever en sinds juni 2010 als zelfstandige.

Binnen ACT Werkt! werk ik als casemanager en lever ik zorg aan meerdere kinderen, jongeren en volwassenen in voornamelijk Midden-Limburg. Hierbij is de zorg altijd gericht op ontwikkeling. Naast het casemanagement besteed ik, samen met mijn collega’s, aandacht aan de bedrijfsmatige processen die nodig zijn om de kwaliteit van zorg hoog te houden.

Inmiddels werk ik al vanaf november 2000 met veel plezier in de zorg en hoop ik dit werk nog vele jaren met zo veel plezier te kunnen doen.

Debby Bruynen

Ik ben Debby en mijn 'huisje boompje beestje’ is te vinden in een klein maar
gezellig dorpje in de gemeente Peel en Maas.

Al heel wat jaren geleden heb ik mijn MBO-opleiding Verpleegkunde in de
psychiatrie afgerond en vervolgens de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk.
Begeleiden heb ik altijd een fijn onderdeel binnen de hulpverlening gevonden
en door middel van mijn HBO-opleiding heb ik een verdieping kunnen
realiseren op dit vlak.

Ik heb in de afgelopen jaren veel mogen leren binnen de (jong) volwassenen-
en ouderenpsychiatrie. Vincent van Gogh is lang mijn werkgever geweest en de
afgelopen negen jaar heb ik gewerkt binnen Met ggz in Venlo waarin ik
werkzaam ben geweest binnen het beschermd wonen en in de ambulante
hulpverlening. Als generalist in de geestelijke gezondheidszorg begeleidde ik
mensen met diverse psychische kwetsbaarheden zoals: stemmingsstoornissen,
psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD, en autisme spectrum
stoornissen.

Met ACT Werkt! Heb ik mijn werkplek vanaf mei 2019 iets meer naar het
Zuiden van de provincie verplaatst waar ik nu mijn werkzaamheden als
casemanager vervul.

Ik vind het belangrijk kwaliteit te leveren in het werk wat ik doe. Daarom werk
ik graag gestructureerd en met een goed onderbouwd plan. Ik kijk waar andere
disciplines mij kunnen aanvullen en vind samenwerking met het steunsysteem
van de cliënt heel waardevol. Tevens hoop ik door mijn inlevingsvermogen,
oprechte interesse in ieder, heldere communicatie en motiverende houding,
op een mooie samenwerking.

Inge Timmermans

Ik ben Inge Timmermans en ik heb de opleiding HBO Pedagogiek gevolgd in Sittard.
Na mijn opleiding ben ik vanaf 2003 in de gehandicaptenzorg gaan werken in Echt/Sittard en in Roermond.
Dit in verschillende functies.
Onder andere in het groepswerk, maar de laatste jaren voornamelijk in het ambulante werk.
Het begeleiden van mensen thuis met verschillende en uiteenlopende problematieken, leeftijden en achtergronden vind ik heel divers en uitdagend werk.
In mijn laatste functie als zorgadviseur miste ik het directe client contact, daaruit haal ik mijn voldoening.

Sinds mei 2022 werk ik bij ACT Werkt! als casemanager.
Een nieuwe uitdaging in een kleinere organisatie, na jarenlang voor grote organisaties te hebben gewerkt.
De betrokkenheid van een klein team trok me erg aan, de aandacht die er voor elkaar is en korte lijnen in de communicatie.
In het werk als casemanager kijk je samen met iemand naar zijn of haar mogelijkheden, laat je hem zijn talenten ontwikkelen en laat je diegene groeien in zijn of haar tempo en op hun eigen manier.
Een bijdrage mogen leveren aan deze ontwikkeling is voor mij de drijfveer in dit werk.

In mijn werk ben ik betrokken en enthousiast, werk ik met respect voor de ander.
Ik hoop nog vele talenten, ontwikkelingen en mogelijkheden gedurende mijn werk samen te mogen gaan ontdekken.

Nick Boots

Mijn naam is Nick Boots. Ik heb een grote passie en enthousiasme voor mensen, waardoor ik dit werk zo leuk vind om te doen. Zowel in mijn opleidingen alsmede in mijn stage en werkachtergrond heb Ik uiteenlopende ervaring opgedaan met doelgroepen met verschillende culturele achtergronden en leeftijden, maar zeker ook met verschillende problematieken.

Eerst heb ik de MBO opleiding Sociaal Cultureel Werk doorlopen bij het ROC in Eindhoven. Vervolgens ben ik na een tijd werkzaam te zijn geweest als jongerenwerker, verder gaan leren aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven in de richting Culturele Maatschappelijke Vorming. Daarnaast heb ik de Minor Ondernemerschap gevolgd bij de opleiding Commerciële Economie. Aansluitend ben ik twee jaar werkzaam geweest bij Stichting Stuur, een stichting die ik destijds samen met mijn collega heb opgezet vanuit mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming. Mijn werkzaamheden als jongerencoach en dagelijks bestuurder waren uitdagend en leerzaam. We hebben gewerkt met jeugdigen met meerdere problematieken waaronder psychische problematieken zoals Borderline, ASS en ADD. Tevens heb ik een opleiding tot Jobcoach afgerond bij Elan training. Een HBO minor die mij veel verdieping heeft gebracht t.a.v. de regel en wetgeving rondom persoonlijke ondersteuning, alsmede de kennis en toepassing van diverse coaching stijlen en methodieken heeft bijgebracht.

Naast de ervaring die ik bij Stichting Stuur heb opgedaan heb ik meerdere, uiteenlopende stages doorlopen tijdens mijn MBO en HBO studie. Het werken met een gecompliceerde doelgroep is voor mij een uitdaging waar ik elke dag weer een succes van wil maken. Het werken met mensen is hetgeen mij ligt, mij aan het hart gaat en waar ik goed in ben. Sinds 2011 als casemanager en coach aan de slag bij ACT Werkt! waar mijn drive ligt bij het op maat aanbieden van de juiste begeleiding t.a.v. onze cliënten. Het ondernemerschap is daarbij een welkome afwisseling.

Linda de Bie

Mijn naam is Linda de Bie-Wilbers. Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gevolgd aan de Hogeschool Zuyd te Sittard. In 2007 ben ik afgestudeerd.

Na mijn opleiding ben ik begonnen als begeleider binnen Met de Wijk (onderdeel van MET ggz). Ik heb hier 12,5 jaar ervaring opgedaan in het begeleiden van (jong) volwassenen en ouderen met psychische klachten vanuit een begeleid wonen of ambulante setting. De laatste 2 jaar heb ik gewerkt in de functie van begeleider B en daarnaast heb ik een half jaar gewerkt in de rol van teamcoördinator.

Sinds januari 2020 ben ik begonnen als Casemanager binnen ACT Werkt! Mijn passie is om mensen te versterken in hun eigen kracht en mogelijkheden. Samenwerken met de persoon, zijn naasten en ketenpartners vind ik hierin erg belangrijk.

In de begeleiding hoop ik door mijn betrokkenheid, interesse, geduld en mijn opgedane ervaring een doelgerichte bijdrage te kunnen leveren in de persoonlijke ontwikkeling van ieder persoon.