Coaching & Counselling

Coaching en counselling loopt als een rode draad door de thuisbegeleiding en arbeidsbegeleiding die wij bieden. In veel gesprekken zijn we op een coachende manier bezig. Echter coaching en counselling kan ook als een aparte tak beschouwd worden. Veel mensen lopen wel een keer in hun leven tijdelijk vast in een bepaalde situatie. Dit kan werk gerelateerd zijn of samenhangen met een privésituatie. Coaching en counselling kan dan helpen om de zaken weer op een rij te krijgen en weer rust te brengen in het dagelijks leven.

Dit kan individueel ingezet worden, maar ook binnen een groep. Zo kan counselling ingezet worden bij mensen die bijvoorbeeld na veel stress of een traumatische ervaring blijven zitten met een blokkade. Coaching en counselling kan ook ingezet worden binnen (kleine) organisaties die ondersteuning kunnen gebruiken bij de communicatie of de afstemming tussen werkgever en personeel.

Mocht het zo zijn dat u een hulpvraag heeft t.a.v. coaching & counselling op werk of privé gebied, neem dan gerust contact met ons op! Zodra u met ons contact heeft opgenomen, komen wij langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek is tweeledig, aan de ene kant willen we helder en duidelijk uitzoeken wat de hulpvraag is. Aan de andere kant dienen wij te besluiten of wij als ACT Werkt! de passende begeleiding kunnen bieden bij deze hulpvraag.

Willen we na dit intakegesprek met elkaar in zee gaan, dan maken we concrete afspraken over de duur, de intensiteit en de vorm. Mocht er geen match zijn tussen vraag en aanbod, dan zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.