Arbeidsbegeleiding

De “A” in ACT Werkt! staat voor Arbeidsbegeleiding. Mocht het zo zijn dat u een hulpvraag heeft op het werkvlak en/of scholing, neem dan gerust contact met ons op!

ACT Werkt! heeft een jobcoachlicentie in samenwerking met het UWV. Dit betekent dat wij ingezet kunnen worden als jobcoach om te ondersteunen, bemiddelen en begeleiden waar nodig op de werkvloer. Dit kan zijn tussen de persoon die ondersteuning nodig heeft en zijn collega’s of werkgever. Maar hierbij kunt u ook denken aan het op de juiste wijze faciliteren van de werkplek zodat de werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Onze arbeidsbegeleidingstrajecten worden samen met u vormgegeven volgens de methodiek Supported Employment.

Tevens heeft ACT! Werkt de mogelijkheid om re-integratiediensten aan te bieden in samenwerking met het UWV volgens de het nieuwe Inkoopkader 2016 – 2020. Dit betekend dat wij trajecten kunnen inzetten volgens de ‘Werkfit’ methode. Volgens de ‘Werkfit’ methode kan ACT Werkt! cliënten met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden bij de hulpvragen die de cliënt heeft waardoor hij of zij daaropvolgend weer aan het werk kan gaan. Uiteraard wordt het traject samen met u op maat afgestemd en uitgevoerd, met het accent op kwaliteiten en mogelijkheden.

Naast arbeidstrajecten in samenwerking met het UWV bieden wij ook arbeidstrajecten gefinancierd vanuit gemeentes in het kader van de participatiewet. Dit kan jobcoaching zijn, maar ook bijvoorbeeld jobhunting. Vaak zijn dit individuele, op maat gemaakte trajecten die per cliënt met de betreffende gemeente bekeken worden.

Zodra u met ons contact heeft opgenomen, komen wij langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek is tweeledig: aan de ene kant willen we helder en duidelijk uitzoeken wat de hulpvraag is. Aan de andere kant dienen wij te besluiten of wij als ACT Werkt! de passende begeleiding kunnen bieden bij deze hulpvraag. Willen we na dit intakegesprek met elkaar in zee gaan, dan maken we concrete afspraken over de duur, de intensiteit en de vorm van de begeleiding. Mocht er geen match zijn tussen vraag en aanbod, dan zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.